DSP a.s. Nabízíme inženýrskou a projektovou činnost se zaměřením na silnice, chodníky a místní komunikace

Odhalujeme vrstvy, které tvoří silnice. Pomáháme vám stavět bezpečné komunikace, které nemusíte po každé zimě opravovat. Využíváme diagnostiku, abychom lépe porozuměli silnicím. Budeme s vámi od průzkumu přes projekt až k finální realizaci stavby. Mapujeme povrchy i podkladní vrstvy komunikací. Pomáháme s projektem i realizací dopravní infrastruktury.

Společnost

Pomocí silniční diagnostikyodkrýváme jednotlivé vrstvy komunikací, abychom jim lépe porozuměli. Provádíme průzkumy konstrukcí vozovek i do nestmelených podkladních vrstev. S tím nám pomáhá vlastní vynález upevnění vrtací soupravy. Provozujeme silniční laboratoř, a tak vám pomáháme hlídat kvalitu materiálů i stavby komunikace. Pracujeme pro projekční kanceláře, stavební firmy nebo veřejný sektor.

Naše vize

V našich vizích existují silnice, které jsou pevné, bezpečné a potřebují minimum oprav. Aby takové mohly být, musí být dobře postavené. Tomu napomáhá správná diagnostika silnic. Vyvinuli jsme svoje vlastní metody a postupy, které nám umožňují provádět odbornou diagnostiku dopravních komunikací. Provádíme měření drsnosti povrchu nebo bezpečnostní audity. Investujeme do nových technologií a sledujeme světové trendy v silniční diagnostice.